Modernizacja warsztatu samochodowego w Ziel. Górze , ul. Batorego -1997 r. / I. pryw.

!--