Modernizacja hotelu przy ul. Wyspiańskiego 15b w Zielonej Górze-1997 r. / Inwest. Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych w Ziel. Górze.

!--