Koncepcja zagospodarowania jednostki B-7 p III – wygrany konkurs na koncepcję zagospodarowania terenu osiedla „Jaroty” w Olsztynie ( 11 budynków mieszkalnych z usług. podst. ) – pow. terenu 3,3 ha – 2000 r. / Inwest. Spółdz. mieszk. „Jaroty” w Olsztynie.

!--