Adaptacja Szkoły Podst. nr 2 w Gubinie na budynek mieszkalny – 1994 r. / Inwest. Urząd Miasta Gubin.

!--