Adaptacja pomieszczeń pod RSM Szprotawa oraz adaptacja istniejącego pomieszczenia na garaż – 1997 r. / Inwest. Telekomunikacja Polska S.A.

!--