Adaptacja lakierni i świetlicy na pomieszczenia dla administracji Zefam, Zielona Góra ul. Sienkiewicza 9 – 1994 r. , Inwest. „Zefam” Z. Góra.

!--