Adaptacja hangarów po JAR na magazyny kompletacyjne -1994 r. / Inwest. „Zefam” w Szprotawie.

!--