Adaptacja budynku koszarowego na mieszkalny przy ul. Koszarowej w Szprotawie- 1997 r. / Inwest. Zarząd Gminy i Masta Szprotawa.

!--